ZAŠTO JE “CRVENO SVETLO” ZA SPOMEN PLOČU ŠEMSA MIDOVIĆA U BEOGRADU?

“Deset minuta počasti za muslimanske bataljone Desetog kadrovskog puka”. Tako bi mogla da se nazove “akcija” kojom je predsednik Tolerancije Srbije, Jasminko Hadžisalihović, odao počast Bošnjacima i svim pripadnicima drugih nacionalnih manjina muslimanske veroispovesti koji su oktobra meseca 1915. godine herojski branili Beograd. Deset minuta stajanja na potezu Narodno pozorište-Narodni muzej sa natpisom “Šemso Midović” je imalo za cilj da skrene pažnju sugradjana, i domaće javnosti, na činjenicu da bi, za početak, trebalo bar na dostojanstven način obeležiti mesta i dogadjaje iz istorije ove zemlje u kojoj su se pripadnici nacionalnih manjina junački borili za njenu slobodu, i za nju i život dali.

Jeste li, do sada, čuli za kaplara Šemsa Midovića iz Sjenice? Znate li za herojsko držanje ovog hrabrog čoveka i “muhamedanskih bataljona” pri odbrani Beograda od Austrijanaca 1915.godine? Koliko vam je poznato da je od oko 10.000 srpskih vojnika koji su branili Beograd 1915. godine njih oko 1.500 bilo muslimanske vere, poreklom iz Sandžaka, Makedonije i Kosova i Metohije. Ili možda, za podatak, da je od ukupnog broja srpskih vojnika u tom ratu njih 10-15% bilo muslimanske veroispovesti?

Učesnik borbe za odbranu Beograda, Bogosav Vojnović – Pelikan, pisao je 1931. godine:”…Pod smišljenom komandom pukovnika Tufegdžića ova dva bataljona pokazala su se dostojnim srpskog oružja, a njihova barikada kod Uprave fondova ispred Pozorišta, pod komandom njihovog desetara kaplara Šemse Midovića iz Sjenice, najduže se opirala Austrijancima koji su nadirali od Dorćola i nisu mogli odneti barikadu sve dok Nemci ne izbiše kod Londona”.

Upravo ovaj zapis potkrepljuje tvrdnju da su u Beogradu, u Desetom kadrovskom puku, bila dva, a ne jedan muslimanski bataljon. Autor kaže da su oba bila iz Sandžaka. Takodje, Bogosav Vojnović – Pelikan pomenuo je učešće jednog muhamedanskog bataljona u uspešnom odbijanju nemačkog pokušaja iskrcavanja na Adu Ciganliju. Pisao je:”Oni pak delovi koji su uspeli da se prebace na Adu, bili su prosto uništeni našom posadom jednim bataljonom 7. puka II poziva i bataljonom 10. kadrovskog puka (muslimana).”

Učešće muslimanskih bataljona u srpskoj vojsci prepušteno je kako zaboravu tako i legendi. Tolerancija Srbije pita čelnike grada Beograda i države Srbije zaslužuje li heroj odbrane Beograda, Šemso Midović, spomen ploču u ovom gradu na mestu gde je bila njegova barikada, a koja će nas podsećati na Bošnjake i pripadnike drugih nacionalnih manjina muslimanske veroispovesti koji su branili i život dali za ovu državu? Zašto jedna ulica na širem području Ade Ciganlije ne bi dobila ime “muslimanaski bataljani” u čast hrabrih vojnika koji su bili njihovi pripadnici a koji su, u herojskoj odbrani i u kasnijem povlačenju sa beogradskih položaja, delili sudbinu srpskih vojnika. Da li bi jedna spomen ploča i naziv jedne ulice bili izdaja srpskih nacionalnih interesa ili bi na taj način Grad Beograd, srpsko društvo i država Srbija trebali, s jedne strane da iskažu zahvalnost, a s druge strane žaljenje zbog tretmana kome su ovi ljudi bili izloženi u vreme Kraljevine Srbije/Jugoslavije?

Tolerancija Srbije smatra da Šemso Midović mora da dobije svoju spomen ploču, kao i “muhamedanski bataljon” naziv jedne ulice, za herojstvo i odbranu Beograda. Mi ćemo se uvek zalagati za promociju pripadnika nacionalnih manjina koji su ostavili trag u istoriji ove zemlje. Naše države.

Imajte strpljenja, pogledajte postavljeni link, i pročitajte tekst dr Danila Šarenca. Vredi!

Dr Danilo Šarenac: Muslimani/Bošnjaci u odbrani Beograda 1915.