Više od igre

Kada se ”grobari” u Toleranciji slože da se postave ”delije” jedino logično objašnjenje je da je u pitanju ”više od igre”…