VELIKA NARODNA KOALICIJA: Protiv krađe izbora – ostavka premijera u slučaju kandidature

Velika narodna koalicija – VNK, koja okuplja preko dvadeset članica – političkih pokreta, partija, sindikata, udruženja i grupa građana, iz svih krajeva Srbije, danas je u Beogradu održala drugi sastanak u cilju priprema i koordinacije aktivnosti u predstojećim predsedničkim izborima u Srbiji.

U očekivanju raspisivanja izbora, konstatujemo da u Srbiji ne postoje uslovi za slobodne, demokratske i fer izbore. Zabrinuti ovom činjenicom, članovi Velike narodne koalicije zahtevaju:

  1. Da se onemoguće i sankcionišu svi pritisci na birače, pretnje i napadi na političke subjekte, kupovina glasova i prekrajanje izborne volje od strane SNS-a i vladajućih partija. Ukazujemo na brojne slučajeve uznemiravanja i ucenjivanja birača, naročito onih zaposlenih u javnom sektoru – pretnjom otkazima, masovnom kupovinom glasova u vidu „besplatne humanitarne pomoći“ – deljenjem paketa hrane, lekova, ogreva, organizovanjem medicinskih pregleda, putovanja za penzionere, i sličnih nedopustivih metoda podmićivanja birača iz netransparentnih izvora. Pozivamo Agenciju za borbu protiv korupcije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, tužilaštvo i sudove da reaguju na sve prijave i pokušaje kršenja Ustavom garantovanog prava građana na slobodu izbora.
  2. Zahtevamo od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave da obezbedi transparentnost i tačnost izvoda iz Jedinstvenog biračkog spiska, i da se omogući pravoremeni uvid građana u birački spisak u svim jedinicama lokalne samouprave, kao i elektronskim putem, kako bi birači samo mogli da provere da li su upisani u birački spisak, i da zatraže ispravke.
  3. Zahtevamo od od javnih medijskih servisa koji se finansiraju od sredstava građana – RTS i RTV da hitno obezbede, u skladu sa njihovim zakonskim obavezama, adekvatno predstavljanje i informisanje javnosti o aktivnostima opozicionih političkih aktera i kandidata u svim informativnim programima. Takođe očekujemo da RTS i RTV organizuju i emituju javne debate predsedničkih kandidata. Ukoliko RTS i RTV hitno ne ispoštuju ove zahteve, zahtevaćemo ostavke glavnih i odgovornih urednika RTS i RTV, kao i urednika informativno-političkih programa ova dva javna servisa.
  4. Pozivamo Regulatorno telo za elektronske medije – REM da obezbedi sistemsko, ažurno praćenje izveštavanja medija o izborima i da obavesti javnost da li u toku izborne kampanje mediji postupaju u skladu sa zakonom i izbornim propisima.
  5. Podsećamo na potrebu i pozivamo na hitno formiranje Nadzornog odbora Skupštine Srbije za praćenje izbora, što je zakonska obaveza Narodne skupštine Republike Srbije.
  6. Izražavamo zabrinutost i upozoravamo na neracionalnu odluku Republičke izborne komisije – RIK da izborni materijal sa prethodnih parlamentarnih izbora iz 2016. godine bude premešten iz Skupštine Srbije u preduzeće „Papir servis“, kompaniju za reciklažu otpadnog papira. Uzimajući u obzir brojne prigovore na neregularnosti u prethodnim izborima, smatramo da je iza ovakve skandalozne odluke skrivena namera da se prikriju konkretni dokazi o krađi izbora 2016. godine.
  7. Pozivamo RIK da formuliše i izda precizna uputstva kojima će biti propisane mere za čuvanje izbornog materijala u periodu pre i posle izbora, kao i o jedinstvenom standardu izgleda biračkih mesta i paravana da bi se građanima obezbedila potpuna tajnost glasanja, i da se uvedu obavezne identifikacione oznake koje bi nosili svi članovi biračkih odbora. Tražimo dosledno poštovanje zabrane korišćenja mobilnih telefona na biračkim mestima.
  8. Pozivamo RIK da formuliše precizna uputstva i da u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku – RZS obezbedi uslove za transparentan i verodostojan proces za tabelarno prikazivanje broja glasova prilikom prikupljanja izbornog materijala i prezentiranja rezultata izbora. Naglašavamo odgovornost predsednika RIK-a, kao i direktora RSZ za saopštavanje tačnih izbornih rezultata.
  9. Ističemo značaj Agencije za borbu protiv korupcije, REM-a, kao i međunarodnih posmatrača OEBS/KDILjP i Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, isto kao i domaćih organizacija civilnog društva koje će biti angažovane u monitoringu izbora. Pozivamo RIK da obezbedi svim registrovanim domaćim i međunarodnim posmatračima ravnopravan pristup svim fazama izbornog procesa, a posebno na dan izbora.
  10. Pozivamo i očekujemo od predsednika Vlade Srbije, ukoliko se kandiduje na predsedničkim izborima, da podnese neopozivu ostavku na funkciju predsednika Vlade, jer samo tako može da garantuje da neće zloupotrebiti javne resurse i službeni položaj u Vladi u cilju favorizovanja i promocije sopstvene kandidature.

Velika narodna koalicija će formirati centralni Tim za monitoring izbora u cilju registrovanja svih pokušaja kršenja izborne procedure, krađe i zloupotreba izborne volje građana, o čemu ćemo redovno obaveštavati sve nadležne domaće i međunarodne institucije.

Sastanak članica Velike narodne koalicije održan je 9. februara 2017. u prostorijama Pokreta za preokret u Beogradu, na kojemu su se okupili predstavnici svih članica VNK:

Pokret za preokret (predsednik Janko Veselinović)
poslanička grupa Za spas Srbije – Nova Srbija (poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Dijana Vukomanović)
Zajedno za Šumadiju (predsednik Veroljub Stevanović)
Zajedno za Srbiju (predsednik Nebojša Zelenović)
Narodni pokret Srbije (predsednik Miroslav Aleksić)
Pokret za Krajinu – Boško Ničić
Udruženje sindikata penzionera Srbije
Koalicija Tolerancija (Vlaška narodna stranka, Stranka Crnogoraca, Bošnjačka građanska stranka, Tolerancija Srbije, GG Za naš Temerin)
Savez udruženja Tolerancija Srbije (Centar za humanu politiku, Građanska alijansa i PAP fond za mlade sa posebnim potrebama)
NUPS – Novo udruženje penzionera Srbije
Koalicija zelenih pokreta i udruženja – SRCEM
Udruženje akcionara „Beko“
Akcioni odbor protesta osoba sa invaliditetom Srbije
Asocijacija FIBI
Koalicija Udruženja izbeglih i raseljenih u Srbiji
Udruženje „Zavičaj“ – Beograd
Udruženje građana „Busije“
Grupa građana „Novi ljudi“ – Topola
Grupe građana koje imaju odborničke grupe u pojedinim opštinama