“Varteks” – Varaždin

Tekstilna fabrika “Varteks” – Varaždin osnovana je 1918. godine pod imenom “Tivar”, a 1948. godine nacionalizacijom postaje “Varteks”. Bio je jedan od najvećih tekstilnih giganta u Jugoslaviji. 1972. kreirana je modna marka “Varteks International”, a 1983. godine započinje suradnju sa Levisom. Proizvodnja je počela 1984. godine i mnogi se sećaju tih farmerki kao najboljih koje su imali. Više se nije po “originalne” američke farmerke moralo ići po gradskim komisionima ili u Trst. Leviske s markicom “Made in Yugoslavia” prodavane su po celoj Europi, a u fabrici u San Francisku proglašene su “najboljim i najkvalitetnijim Levisovim”.

Uspešno sprovedena dokapitalizacija Varteksa, koja je omogućila stabilizaciju poslovanja i revitalizovanje brenda. Varteks je predstavio do sada svoju novu kolekciju i započeo s ponovnim otvaranjem prodavnica, nakon višegodišnjeg intenzivnog smanjivanja prodajne mreže.

15.mart 2022.