Umesto cveća za 8. mart!

“Proslavljanje Osmog marta, kao Dana žena, slavi se još od 1910. godine, kada je Druga Internacionalna organizacija socijalističkih i radničkih partija organizovala prvu međunarodnu žensku konferenciju u Kopenhagenu. Na toj konferenciji je proglašen Međunarodni dan žena, na predlog sociološkinje i revolucionarke Klare Cetkin. Već sledeće godine, ovaj dan je obeležen i u drugim zemljama Evrope, poput Austrije, Danske, Švajcarske i Nemačke.

U Srbiji su socijaldemokratkinje obeležile Osmi mart 1911. godine, a prva proslava Dana žena u Srbiji održana je 1914. godine, u Beogradu, u tadašnjem Narodnom domu. Po svojim aktivnostima, žene u Srbiji nisu kaskale za drugim ženskim organizacijama u Evropi.

U Srbiji su se za prava žena borili još mnogo ranije. Jedna od istaknutijih žena devetnaestog veka je svakako Anka Obrenović Konstantinović, koja je bila jedna od najobrazovanijih žena u Srbiji u to doba. Zvali su je Anka pomodarka, najverovatnije zato što je svojim ponašanjem i stavovima rušila provincijalne tabue. Borila se za emancipaciju i evropeizaciju žena u Srbiji.

Proslava Osmog marta se u Jugoslaviji i zemljama istočne Evrope uglavnom vezuje za socijalizam. Posredstvom socijalizma šezdesetih i sedamdesetih godina uspostavljen je značajan progres u jednakosti žena u Srbiji. Međutim, iako je većina žena bilo zaposleno, činilo se da je tradicionalna uloga žene bila važnija, pa je tako 8. mart kao praznik bunta, postao i praznik majki.” (tekst preuzet sa “Za Naše Vranje”)