Toleranciji Srbije je ovakav Savez mnogo draži i od “velikog” i od “malog” šengena. I uvek će biti! Stvarno nemamo ništa protiv ni “šengenskih” veza, ali volimo svoje. A ovo je, trenutno najrealnije moguće, NAŠE!