TOLERANCIJA ZA NESVRSTANE!

Pokret nesvrstanih – ujedinjeni u borbi protiv imperijalizma, kolonijalizma, neokolonijalizma, aparthejda, rasizma, uključujući i cionizam i svih oblika strane agresije, okupacije, dominacije, mešanja ili hegemonije, a za osiguranje mira, nacionalne nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i bezbednosti.

6.septembar 2022.