Tolerancija Srbije: Za osnivanje Kancelarije za nacionalne manjine u Beogradu

Tolerancija Srbije (Bošnjačka gradjanska stranka/Stranka Crnogoraca): Za osnivanje Kancelarije za nacionalne manjine u Beogradu

Tolerancija Srbije (BGS/SCG) se zalaže da Grad Beograd dobije Kancelariju za nacionalne manjine imajući u vidu da u Beogradu, prema zvaničnim podacima, živi preko 100.000 pripadnika nacionalnih manjina. Za nas je nelogično da skoro svaka beogradska gradska opština ima svoju Kancelariju za nacionalne manjine, ili za Rome, a da ovo pitanje nije regulisano na gradskom nivou. Posebno je ovo interesantno sa stanovišta (ne)nadležnosti gradskih opština, koje nisu jedinice lokalnih samouprava, pa se postavlja pitanje u kojim oblastima i na koji način gradske opštinske Kancelarije i njihovi šefovi mogu da pomognu pripadnicima nacionalnih manjina u svakodnevnom životu, rešavanju njihovih problema i zaštiti njihovih prava? Odgovor je jednostavan – NIKAKO! Pa čemu, ili kome, onda služe ove opštinske Kancelarije kakve sada imamo?

Najjednostavniji i najtačniji odgovor je svim dosadašnjim vlastima, i svakoj vladajućoj strukturi u proteklim godinama, jer su pripadnici nacionalnih manjina jedino i isključivo služili kao glasačka mašina. Šefovi tih Kancelarija, u stvari, umesto da se bave problemima gradjana imaju prvenstveno zadatak da budu šefovi opštinske baze podataka „sigurnih/kapilarnih glasova“ nacionalnih manjina na svojim opštinama. Nisu ti ljudi krivi. Sve i da hoće, a ne sumnjamo u njihove dobre namere, kako da pomognu kada nemaju nikakav stvarni uticaj i zavise od „svojih“ predsednika gradskih opština koji, opet, za rešenje problema moraju da pitaju svoje pretpostavljene u Gradu. U tom vrzinom kolu svi se zadovoljavaju postojećim stanjem: šefovi Kancelarija koji su postavljeni od strane svojih partija čuvaju svoja radna mesta, pripadnici nacionalnih manjina su po principu „daj šta daš“ zadovoljni sitnim ustupcima i mizernim benefitima a svaka dosadašnja vlast presrećna brojem „sigurnih/kapilarnih“ glasova koji su im na ovaj način zagarantovani na svakim izborima.

Vreme je da se sistemski uredi položaj pripadnika nacionalnih manjina u našem glavnom gradu!

19.februar 2022.