“Tolerancija Srbije” i Udruženje “Kinološko društvo Novi Beograd” potpisali Protokol o saradnji

“Tolerancija Srbije” i Udruženje “Kinološko društvo Novi Beograd” polazeći od sličnosti dela svojih programa, a koja su predviđena statutom, stavova i dosadašnje saradnje, koja se odvijala u interesu obe strane, potpisali su danas Protokol o saradnji. U ime organizacija, Protokol o saradnji su potpisali predsednik “Tolerancije Srbije”, Jasminko Hadžisalihović i predsednik Udruženja “Kinološko društvo Novi Beograd”, Goran Šarenac. 
“Tolerancija Srbije” i Udruženje “Kinološko društvo Novi Beograd” će posebnu pažnju posvetiti unapređenju saradnje koja podrazumeva naročito zalaganje za:

1. Dosledno poštovanje Zakona o dobrobiti životinja, kao i sprovođenje programa kojima se mogu rešiti problemi napuštenih životinja, kao i vlasničkih životinja;

2. Odgovoran pristup životnoj sredini i prirodi;

3. Ostvarivanje svih ostalih ciljeva koji mogu da doprinesu razvoju ili promociji pitanja od značaja za “Toleranciju Srbije” i Udruženje “Kinološko društvo Novi Beograd”, vezanih za pravnu državu.

Protokolom o saradnji je predviđena mogućnost da na predstojećim beogradnim izborima Udruženje “Kinološko društvo Novi Beograd” bude na izbornoj listi Tolerancije Srbije: Beograd – Grad Tolerancije.