Tolerancija Srbije u 2021.godini

Dogadjaji koji su obeležili političko delovanje Tolerancije Srbije u 2021. godini su:

– Skupština, 17.10.2021. godine, Beograd, povodom obeležavanja 7. godina postojanja Tolerancije Srbije;

– Potpisan Protokol o saradnji sa Socijaldemokratskom strankom – SDS, 23.05.2021. godine, Beograd;

– Tolerantna debata: “Quo vadis, opozicijo”, 06.10.2021. godine, Pančevo;

– Tolerantna debata: “Promena izbornog sistema – da li treba da krenemo od lokala?” 16.11.2021. godine, Pančevo;

– Tolerantna debata: “Da li je moguć dogovor opozicije, i kakav”, 20.11.2021. godine, Niš;

– Tolerantna debata: “Političke stranke nacionalnih manjina i izbori 2022. godine”, 10.12.2021. godine, Kučevo.