Tolerancija Srbije: Stop zlostavljanju!

Povodom Medjunarodnog dana dece žrtava nasilja, 4.juna, Tolerancija Srbije poziva nadležne organe da ulože dodatne napore u cilju prevencije nasilja, izgradnje “nulte tolerancije” na nasilje nad decom, aktivniji i efikasniji pristup slučajevima nasilja i podizanju svesti o nasilju nad decom, njegovoj raširenosti, oblicima i merama zaštite.

Tolerancija Srbije podseca na stav Ujedinjenih nacija da se “nikakvo nasilje nad decom ne može opravdati, a svako nasilje nad decom može se sprečiti”, kao i da se ove godine navršava četrnaest godina od donošenja Opšteg protokola za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, prvog strateškog dokumenta o suzbijanju i prevenciji nasilja nad decom.

Tolerancija Srbije skrece pažnju javnosti na podatke UNICEF-a koji pokazuju da je nasilje nad decom i dalje izuzetno rašireno, te da su deca izložena emocionalnom zlostavljanju i zanemarivanju, izložena traumatičnim dogadjajima u porodici, porodičnom nasilju i rodno zasnovanom nasilju, ne dobijaju adekvatne usluge zaštite pred organima starateljstva, a ustanove obrazovanja i vaspitanja ne preduzimaju adekvatne i blagovremene mere u slučaju vršnjačkog nasilja i nasilja zaposlenog prema učenicima!