TOLERANCIJA SRBIJE NA VODI

Podržavajući preCednikove veličanstvene poslovne poduhvate članovi Upravnog odbora su jučerašnji svoj sastanak održali na splavu.

Na sastanku je odlučeno:
-da se podrže odluke sa sastanka predsedništva Koalicije ”Tolerancija” održanog u Temerinu i da se nastave razgovori sa opozicionim političkim organizacijama;
-da se vanredna Skupština Tolerancije Srbije, na kojoj će biti donete izmene i dopune Statuta i Programa, održi 07.07.2018.godine u Lebanu;
– da se posle izmene Statuta, u narednom periodu, imenuju poverenici opštinskih i gradskih odbora;
– da se u najkraćem mogućem roku, od imenovanja poverenika, formiraju opštinski i gradski odbori;
– da se obeleži 100 godina od postanka Jugoslavije održavanjem redovne Skupštine Tolerancije Srbije, 01.decembra 2018.godine u Beogradu.