Tolerancija Srbije na sednici Glavnog odbora Vlaške narodne stranke

Na poziv predsednika Vlaške narodne stranke, dr Predraga Balaševića, sednici Glavnog odbora VNS, koja je održana u Boru, 02.avgusta 2018. godine, prisustvovali su i predsednik i potpredsednica Tolerancije Srbije, Jasminko Hadžisalihović i Marijana Ivović Vukotić, koji su se i obratili prisutnima.

Glavni odbor Vlaške narodna stranke je, izmedju ostalog, odlučio da predloži Predsedništvu Koalicije Tolerancija da donese odluku o podršci, pristupanju i učešću u formiranju saveza/koalicije političkih organizacija i udruženja okupljenih oko Pokreta slobodnih gradjana, kao i da zbog neravnopravnih uslova, mešanja vlasti u izborni proces i nerazumnih izmena i dopuna Zakona bojkutuje ovogodišnje izbore za Nacionalni savet vlaške nacionalne manjine.

Sednica Predsedništva Koalicije Tolerancija biće održana u Boru, 03.avgusta 2018. godine