TOLERANCIJA SRBIJE NA KONGRESU VLAHA SRBIJE

U subotu, 03.12.2016. godine, su u prepunoj sali hotela “Jezero“ na Borskom jezeru delegati iz udrženja, kulturnih društava, političkih partija i organizacija vlaške populacije i njihovi gosti iz Rumunije i Bugarske, kao i predstavnici Ambasade Rumunije, nakon opširnih izlaganja domacina i gostiju usvojili Deklaraciju Kongresa. Kao gosti iz Srbije Kongresu su prisustvovali predsednik opštine Boljevac, dr Nebojša Marjanović, predsednik Demokratske partije Bugara, Nebojša Ivanov i predstavnici TOLERANCIJE Srbije, predsednik Jasminko Hadžisalihović i potpredsednica Marijana Ivović Vukotić.

U Deklaraciji se posebno naglašava da je krajnje vreme da se uspostavi briga o kulturnom nasleđu vlaške zajednice. Potrebno je uspostaviti kulturno-prosvetne institucije koje će sprečiti „dalje propadanje vlaškog kulturnog nasleđa“. Smatra se da bogosluženje na maternjem jeziku spada u domen osnovnih ljudskih prava. Dve crkve mogu da se dogovore da u vlaškim selima i objektima podignutim novcem meštana, službu vrše i sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Sve zavisi od zainteresovanih vernika. Kongres Vlaha, naglašava se, upućen je na Srbiju, današnju domovinu Vlaha od koje se očekuje podrška u vezi poštovanja pravca i sloboda nacionalnih manjina. Od Rumunije, matice Vlaha, očekuje se više razumevanja zbog zajedničkog jezika, istorije i tradicije. Kongres će se obratiti i institucijama i mehanizmima Evropske unije i Ujedinjenih nacija kako bi ostvarili svoja prava.

Delegati su se založili i za efikasan Nacionalni savet Vlaha sa umreženim pomoćnim organima za razna važna pitanja, kao što je recimo pitanje maternjeg jezika, ali bez uplitanja političkih, pravnih i fizičkih lica srpske zajednice.