Tolerancija Srbije na Kongresu Vlaha Srbije

Jasminko Hadžisalihović, predsednik Tolerancije Srbije i dr Predrag Balašević, predsednik Vlaške narodne stranke,
Bor, 23. novembar 2019. godine, Kongres Vlaha Srbije.