TOLERANCIJA SRBIJE NA IZBORNOJ LISTI “ŠTA RADITE BRE – MARKO BASTAĆ”

Na zajedničkoj sednici članova predsedništva i kandidtata za gradske odbornike održanoj u četvrtak, 18.01.2018. godine, potvrdjena je i podržana odluka da Tolerancija Srbije na predstojećim beogradskim izborima bude zajedno sa Čuvarima Beograda na izbornoj listi “ŠTA RADITE BRE – MARKO BASTAĆ”. Takođe, koalicioni partneri Tolerancije Srbije iz Koalicije “Tolerancija” (Vlaška narodna stranka, GG “Za naš Temerin”, Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca) su podržali ovu našu odluku i pozvali građane Beograda da izadju na birališta i na glasačkom listiću zaokruže BROJ 6: “ŠTA RADITE BRE – MARKO BASTAĆ”. Izbori su raspisani za 4.mart 2018.godine.

Tolerancija Srbije je donela ovu odluku imajući u vidu neuspešne pokušaje da se formira jedinstvena izborna lista opozicije koja bi mogla efikasno da se suprotstavi sadašnjoj gradskoj vlasti u Beogradu. U takvim okolnostima većina članova predsedništva je smatrala kao jedino moguću i ispravnu odluku da podržimo Marka Bastaća s obzirom da su nas spojili gotovo istovetni programski ciljevi, kao i želja za izgradnjom novog sistema okrenutog građanima a ne političkim elitama. Ubeđeni smo da su rezultati koje je Marko Bastać ostvario kao predsednik opštine Stari grad dovoljna garancija svim gradjanima našeg glavnog grada da treba da podrže našu izbornu listu, kao uostalom i činjenica da predstavnici ove liste nude konkretna rešenja nagomilanih problema u Beogradu.

Predsedništvo Tolerancije Srbije je na današnjoj sednici, na osnovu Statuta, izabralo i predsednike foruma, saveta i komisija. Izabrani su:

– Mirjana Pantović Šarenac, dipl.ekonomista, predsednica Foruma žena;
– Milena Levajac, dipl.muzičar – violinista, predsednica Foruma mladih;
– Irfan Đogić, penzioner, predsednik Saveta za brigu o starima;
– Dragoslav Grubović, ekonomista, predsednik Saveta za radnička i sindikalna pitanja;
– Nebojša Ilić, dipl.inž.mašinstva, predsednik Saveta za pitanje osoba sa invaliditetom;
– Ljubiša Marjanović, dipl.pravnik, predsednik Statutarne komisije.