TOLERANCIJA Srbije

Ako mi od Evrope ne naučimo, da mogu 24 nacije, protestanti i katolici koji su 300 godina ratovali, da žive zajedno, i da prave jedinstvenu Evropu, ako od njih to ne naučimo, onda nismo ni zaslužili da postojimo kao zemlja. Ja sam naučio, i budite sigurni, da ja nikada neću biti neko ko će igrati na razlikama, mada znam da se u ovoj zemlji najviše glasova dobije ako kažete, oni su nam krivi.

Zoran Djindjić, prvi demokratski premijer Srbije