TOLERANCIJA Srbije

Svako bira svoj politički put, a Tolerancija Srbije od osnivanja svoj ne menja. I danas, kao i prvog dana i za svih ovih šest godina našeg postojanja, dosledno nastavljamo ideju i zalažemo se za realizaciju predloga istorijskog srpsko-bošnjačkog Sporazuma Adila Zulfikarpašića i Muhameda Filipovića! Ništa nećemo menjati, tako će i ostati!