TOLERANCIJA a ne manipulacija!

ZA izbornu listu koju spremaju Tolerancija Srbije i Koalicija TOLERANCIJA (Stranka Crnogoraca, Bošnjačka gradjanska stranka, Vlaška narodna stranka, GG ”Za naš Temerin”, Tolerancija Srbije, Rusinska demokratska stranka) i više udruženja i grupa gradjana.

TOLERANCIJA a ne manipulacija!

Podrži! Priključi se!