TOLERANCIJA I DPM

U prostorijama Demokratske partije Makedonaca u Pančevu 1. aprila 2023. godine je potpisan Protokol o saradnji izmedju Tolerancije Srbije (Bošnjačka gradjanska stranka – Stranka Crnogoraca ) i Demokratske partije Makedonaca. U prisustvu Marijane Ivović Vukotić, potpredsednice Tolerancije Srbije i predsednice Stranke Crnogoraca, Jovana Lazarevskog, potpredsednika DPM i članova Glavnog odbora DPM Gorana Pislevića, Gordane Sauzer i Jovana Koloskog, Protokol o saradnji su potpisali Maja Georgievska, predsednica Demokratske partije Makedonaca i Jasminko Hadžisalihović, predsednik Tolerancije Srbije i Bošnjačke gradjanske stranke.

Srbija za sve nas!

Zajedno za mir i toleranciju!