Sutjeska

Nemci su na Sutjesci imali oko 1.000 mrtvih, partizani 7.500 – i pobedili!

Druga četa trećeg bataljona četvrte crnogorske proleterske brigade poslala je svoju poslednju poruku Vrhovnom štabu: “Dogod budete čuli na Ljubinom grobu pucanje naših pušaka, Nijemci neče proći. A kad toga ne bude, znajte da na njemu nema više živih proletera”.

Nemci nisu prošli. Partizani su probili obruč!