Srećan Vam 21.februar/veljača – Medjunarodni dan maternjeg jezika!

Sa lingvističkog aspekta nema nikakve sumnje da su srpski, hrvatski, bosanski i crnogorski u stvari jedan, zajednički, jezik koji je razdvojen iz političkih razloga!