Srećan Dan borca – Praznik ustanka naroda Jugoslavije.

Na današnji datum, 1941. godine, u vili Vladislava Ribnikara na Dedinju u Beogradu, održana je sjednica Politbiroa CK Komunističke partije Jugoslavije na čelu sa generalnim sekretarom KPJ Josipom Brozom Titom, kada je donešena odluka o dizanju opštenarodnog ustanka protiv nacifašističkog okupatora i domaćih slugu.

Odlučeno je da, dotadašnji oblici pružanja otpora okupatoru i kvislinškim režimima u vidu sabotaža, diverzija i manjih oružanih akcija, prerastu u opštenarodni oružani ustanak, da partizanski način vođenja borbe postane osnovni oblik borbe, da formirane udarne grupe budu jezgra narodnooslobodilačkim partizanskim odredima, da se odmah otpočne sa širim oružanim akcijama, da se u NOP odredima postave politički komesari kao predstavnici Komunističke partije i naroda, da se u pojedine krajeve upute članovi CK KPJ sa izvanrednim ovlešćenjima u vezi organizacije ustanka, da se formira Glavni štab NOP odreda Jugoslavije i da se narodima Jugoslavije uputi Proglas sa pozivom na opšti ustanak i otpor, koji je CK KPJ objavio 12. jula 1941.

Proglas narodima Jugoslavije:

„Narodi Jugoslavije – Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi…
Vi ste bili pobeđeni u ratu, ali niste pokoreni. Slavne tradicije borbe za pravdu i slobodu vaših dedova ne smeju biti zaboravljene.
Sada je vreme da pokažete da ste dostojni potomci svojih slavnih predaka. Sada je vreme, sada je kucnuo čas, da se dignete svi kao jedan u boj protiv okupatora i njhovih domaćih slugu, krvnika naših naroda.
Ne predajte se ni pred kakvim terorom neprijatelja. Na teror odgovorite masovnim udarom po najosetljivijim tačkama fašističkih okupatosrkih bandita.
Uništavajte sve – sve što koristi fašističkim osvajačima. Ne dozvolimo da naše železnice prevoze ratni materijal i druga sredstva koja služe fašističkim hordama u njihovoj borbi protiv Sovjetskog Saveza.
Stvorimo od naše zemlje opsednutu tvrđavu za fašističke osvajače.

4.jul 2022.