Srećan 8. april – Svetski dan Roma!

Poštovani romski prijatelji,

Na Svetski dan Roma Tolerancija Srbije je mišljenja da 8.april ne treba da bude dan kada ćemo se jednom godišnje setiti problema sa kojima se Romi suočavaju, već da to bude podsetnik da se položaj Roma u Srbiji mora shvatiti ozbiljno i da, napokon, država mora početi sa rešavanjem slučajeva diskriminacije kojoj su svakodnevno izloženi pripadnici vaše zajednice u našoj zemlji. Pravo na normalan život je pravo koje je Romima prečesto bilo privilegija, a ne stvarnost, i zbog toga smatramo da je podrška romskoj manjini danas potrebnija nego ikad i da ona ne sme biti samo mrtvo slovo na papiru.

U Toleranciji Srbije ćete uvek imati prijatelja!

Opre Roma! 

8.april 2020.