O Sporazumu sa narodom

Svim potpisnicima i narodu od srca čestitam ali ako nije jeres, a i sami potpisnici su istakli da je poželjno da se iznese mišljenje na predloženi Sporazum, interesuje me sledeće:

1)Ko je, uopšte, organizator protesta;
2)Ko u ime naroda potpisuje Sporazum, ko je tog nekog izabrao, ko ga je ovlastio da pregovara i ko mu je dao mandat da potpiše;
3)Hoće li bojkot svih Skupština biti potpun, tj.hoće li poslanici i odbornici dosledno dati ostavke i vratiti mandate ili samo tehnički neće učestvovati na skupštinskim sednicama dok će primati plate i državne nadoknade koje sleduju političkim organizacijama koje učestvuju u radu parlamenata;
4) Pošto se ne spominju evropske integracije da li to znači da je Srbija od njih odustala i da će sve reforme samostalno sprovesti – što onda ovi isti potpisnici, koji su to bili u mogućnosti, nisu to uradili u protekle dve decenije i u vreme svog vakta;
5) Ko će birati stručnjake za članove Vlade stručnjaka – političari, strukovna udruženja, predstavnik naroda koji potpisuje Sporazum ili neko tripartitno revolucionarno telo; 
6) Da li potpisnici misle, i predstavnik naroda, da Vlada stručnjaka može sve navedeno iz Sporazuma da uradi u roku od godinu dana;
7) Na osnovi kojih istraživanja se došlo do zaključka da je jedna opoziciona izborna lista najbolje rešenje; 
8)Kako ćete formirati Vladu stručnjaka i biti na jednoj izbornoj listi ako bojkotujete izbore;
9)Hoće li onaj deo naroda, gradjana i političkih organizacija koji ne potpišu Sporazum, ili se premišljaju da ga parafiraju i podrže, moći da učestvuje u daljim protestima kada potpisom vašeg dela naroda, koji predstavlja Branislav Trifunović, to postane protest političkih organizacija potpisnica Sporazima;
10)U ime PST, i u svoje ime, obema ugovornim stranama želim sve najbolje i puno sreće, mudrosti i pameti u daljim aktivnostima na rušenju režima AV.

06.februar 2019.godine

Jasminko Hadžisalihović