SPORAZUM!

Čitam zaključke potpisanog Sporazuma vlasti i opozicije bez posredovanja stranaca. Odmah da pohvalim predloge da se strankama i koalicijama stranaka nacionalnih manjina broj potpisa za republičke izbore smanji sa 10.000 na 5.000 i da se za pokrajnske izbore taj broj smanji sa 3.000 na 2.000.

Ali, lokal je horor…

Predlog je da umesto dosadašnjeg prikupljanja potpisa prema broju odbornika koji su “vredeli” 30 potpisa po odborniku sada za predaju liste za lokalne izbore uslov bude broj birača na dan raspisivanja izbora i na osnovu toga je predložen i broj potpisa koji za predaju liste treba podneti. U vezi sa tim uzmimo primer Beograda: U predlogu Sporazuma piše da je za jedinicu lokalne samouprave koja ima preko 500.000 birača potrebno skupiti minimim 3.000 potpisa. Do sada je zakonski minimum za manjinske stranke bio 1/3 izborne liste (37 odbornika) koji je iznosio 1.110 potpisa, a većinske liste i grupe gradjana – GG (pokrete i udruženja) 2/3 izborne liste (74 odbornika) što je iznosilo 2.220 potpisa.

Sada je predlog 3.000, što je za manjinske stranke uvećanje od čak 1.890 potpisa a za većinske stranke i grupe gradjana – GG (pokrete i udruzenja) treba skupiti više minimum 780 potpisa. Šta se ovim htelo, i zašto, možda je najbolje da odgovore sami potpisnici Sporazuma…

Jasminko Hadžisalihović