Sporazum o strateškoj saradnji sa Udruženjem Sindikata penzionera Srbije

Potpisan je sporazum o strateškoj saradnji Udruženja Sindikata penzionera Srbije i Pokreta za TOleranciju