SMRT BANDI, SLOBODA JUGOSLAVIJI!

Ponosan sam na 1918.godinu, ponosan sam na naše pretke koji su najzaslužniji za stvaranje države Južnih Slovena, ponosan sam što pripadam generaciji koja je bila deo jake jugoslovenske države umesto današnjeg niza malih i ekonomski slabih država na Balkanu, ponosan sam na sve one koji su svoje živote ugradili u ideju jugoslovenstva, ponosan sam na sve one koji su i tada znali da Jugoslavija ima smisla kao što ima smisla i danas.

Sramota me je sramote svih onih za koje je 1918. bila godina okupacije, porobljavanja i aneksije, sramota me je onih kojima je stvaranje Jugoslavije bio početak ”tamnica naroda”, sramota me je vucibatina, idiota i bagre koja sve ovo tvrdi jer na mesto obraza guzicu imaju.

Živite, STOKO, u svojim prćijama, torovima i plemenskim zajednicama, srećni što ste podanici lopova, manipulatora i ljudskog otpada koji vam muda za nacionalne države vašeg stada prodaju.

Bez poštovanja BANDI,
Jasminko Hadžisalihović, predsednik Tolerancije Srbije

Objavljeno kao