U Sloveniji osnovana prva Srpska stranka

Puna podrška TOLERANCIJE Srbije! Naša je želja da novoosnovanu Socijalnu stranku Srba Slovenije podrže i pripadnici Crnogoraca, Bošnjaka, Makedonaca, Roma i svih ostalih nacionalnih zajednica i njihovih organizacija, jer smatramo da bi ujedinjeni lakše i efikasnije došli do ostvarenja svojih manjinskih prava u Sloveniji.

srbi_slovenija

http://www.slobodna-bosna.ba/vijest/36750/u_sloveniji_osnovana_prva_srpska_stranka_predsjednik_sasa_gajic_iz_bih.html