Sjedinjene Jugoslovenske Države

Svako bira svoj politički pravac, naša ideologija, platforma i politički cilj je dosledan i nepromenjen od našeg osnivanja: Sjedinjene Jugoslovenske Države!

Jedino SJD!

21.januar 2022.