Širimo manjinski front Tolerancije!

Jasminko Hadžisalihović i Laslo Rac Sabo, Bošnjačka gradjanska stranka/Tolerancija Srbije i Gradjanski savez Madjara, 16.02.2023. godine, Novi Sad!
Širimo manjinski front Tolerancije!

16.februar 2023.