ŠEMSO MIDOVIĆ, heroj odbrane Beograda 1915.

Učesnik borbe za odbranu Beograda, Bogosav Vojnović – Pelikan, pisao je 1931. godine:”… Pod smišljenom komandom pukovnika Tufegdžića ova dva bataljona pokazala su se dostojnim srpskog oružja, a njihova barikada kod Uprave fondova ispred Pozorišta, pod komandom njihovog desetara kaplara Šemse Midovića iz Sjenice, najduže se opirala Austrijancima koji su nadirali od Dorćola i nisu mogli odneti barikadu sve dok Nemci ne izbiše kod Londona”.

Upravo ovaj zapis potkrepljuje tvrdnju da su u Beogradu, u Desetom kadrovskom puku, bila dva, a ne jedan muslimanski bataljon. Bogosav Vojnović – Pelikan je pisao i o učešću jednog muhamedanskog bataljona u uspešnom odbijanju nemačkog pokušaja iskrcavanja na Adu Ciganliju: “Oni pak delovi koji su uspeli da se prebace na Adu, bili su prosto uništeni našom posadom jednim bataljonom 7. puka II poziva i bataljonom 10. kadrovskog puka (muslimana).”

Tolerancija Srbije smatra da kaplar Šemso Midović, heroj odbrane Beograda, zaslužuje da dobije spomen ploču na mestu gde je bila njegova barikada, kao i da jedna ulica na širem području Ade Ciganlije dobije ime “muslimanaski bataljani” u čast hrabrih vojnika koji su bili njihovi pripadnici a koji su, u herojskoj odbrani i u kasnijem povlačenju sa beogradskih položaja, delili sudbinu srpskih vojnika.

5.novembar 2022.