Sastanak predsedništva Koalicije ”Tolerancija”

21. jun 2018

U prostorijama Kluba Jugoslovena ”JugoSlaviša” u Temerinu održan je sastanak predsedništva Koalicije ”Tolerancija” (Vojvodjanski pokret, Stranka Crnogoroca, Vlaška narodna stranka, Bošnjačka gradjanska stranka i Tolerancija Srbije) na kome je analizirano do sada ostvareno, uradjeno i realizovano, odredjeni prioritetni ciljevi delovanja, dogovorene aktivnosti i definisane teme koje će Koalicija ”Tolerancija” prezentovati u narednom periodu.

Naglašena je potreba i spremnost Koalicije ”Tolerancija” za saradnju sa svim drugim opozicionim političkim partijama, pokretima i udruženjima kojima je oslobadjanje Srbije od sadašnjeg zuluma vlasti prioritet, bez obzira na ideološke razlike koje postoje izmedju političkih organizacija u ovom trenutku, kao i potreba borbe za sve potlačene, izrabljene i obespravljene građane naše zemlje.

Delovanje Koalicije ”Tolerancija” će i dalje biti transparentno i članstvo, kao i celokupna javnost, biće izveštavani putem službenih web stranica članica Koalicije, kao i na njihovim Facebook stranicama.

Na slici: Robert Karan, Marijana Ivovic Vukotic, Predrag Balašević, Jasminko Hadžisalibović i, naš domaćin, Slaviša Malinović