Saopštenje Tolerancije Srbije

Upravni odbor Tolerancije Srbije je na sednici održanoj u nedelju, 14.januara 2018.godine, odlučio da ovlasti predsednika Tolerancije Srbije, Jasminka Hadžisalihovića, da nastavi razgovare sa predstavnicima opozicionih stranaka, pokreta i udruženja oko, eventualnog, zajedničkog izlaska na beogradske izbore. Upravni odbor je ovu odluku doneo imajući u vidu potrebu da se formira jedinstvena izborna lista opozicije, ili bar što manji broj opozicionih izbornih listi, koje će moći da se na adekvatan način suprotstave i smene sadašnju gradsku vlast u Beogradu. Ukoliko do dogovora nije moguće doći, Tolerancija Srbije će izaći samostalno na izbore. Članovi Upravnog odbora su se usaglasili i da Predsedništvo, koje je po Statutu nadležno da odlučuje o načinu izlaska Tolerancije Srbije na lokalne izbore, svoju odluku o načinu izlaska na beogradske izbore donese na sednici zakazanoj za četvrtak 18. januara 2018. godine.

Upravni odbor je na današnjoj sednici, na osnovu Statuta, imenovao članove predsedništva. Članovi predsedništva su:
– Jasminko Hadžisalihović, dipl.industrijski menadžer, prof.fizike i osnova tehnike, predsednik;
– Marijana Ivović Vukotić, dipl.inž.mašinstva, potpredsednica;
– Goran Nackov, privatni preduzetnik;
– Jovan Ciculj, inž.mašinstva;
– Mirjana Pantović Šarenac, dipl.ekonomista;
– Bratislav Marković, advokat;
– Miloš Dimitrijević, inž.elektrotehnike za telekomunikacije;
– Milena Levajac, dipl.muzičar – violinista;
– Petar Bradić, dipl.inž. mašinstva.