Rezolucija 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji

Članice Predsedništva Pokreta za Toleranciju Marijana Ivović Vukotić, potpredsednica i Biljana Janković, članica Predsedništva su u Narodnoj skupštini Republike Srbije učestvovale u Javnim konsultacijama u konsultativnom procesu o sadržaju Nacrta Naconalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020)

http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=9705

Foto: Milica Matić