RADNA PRAVA U SRBIJI

Predsednik TOLERANCIJE Srbije, Jasminko Hadžisalihović, prisustvovao je u četvrtak 8. decembra 2016., u Pres centru Udruženja novinara Srbije, predstavljanju publikacije “Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu ”, u organizaciji Centra za demokratiju iz Beograda.

Cilj istraživanja bio je da se objedine zaključci o većem broju aktuelnih pitanja u radnom pravu danas. Analiza prema svojoj strukturi prati logiku efekata najavljenih 2014. – harmonizacija radnog prava sa međunarodnim pravom, uključujući i pravo Evropske unije, koliko je Zakon o radu uticao na smanjenje nezaposlenosti, odnosno na povećanje zaposlenosti u Srbiji, pitanje povećanja individualnih prava zaposlenih i uživanja kolektivnih prava, zaštita prava određenih grupa zaposlenih itd.

Poseban osvrt je na propuštenim šansama da se 2014. godine regulišu neki nedostaci u zakonskom tekstu koji postoje duže vreme, a od kojih neki stvaraju ozbiljne sistemske poremećaje u radnopravnom sistemu i umanjuju prava radno angažovanim licima.

Zaključci koje je predstavio prof. dr Mario Reljanović, glavni istraživač, prepoznaju i dobre i pozitivne tendencije razvoja radnog zakonodavstva. Autori su u ovoj publikaciji identifikovali i potencijalna rešenja i preporuke za zakonodavca, koje će moći da se iskoriste u godinama koje slede, a koje će po svemu sudeći doneti još jednu temeljnu reformu radnog zakonodavstva u Srbiji.

Uvodnu reč dao je Danilo Milić, menadžer programa Međunarodnog centra Olof Palme i Bojana Ružić, koautorka analize i koordinatorka projekta.
Analiza koja je predstavljena sprovedena je u okviru projekta “Radna prava u Srbiji – praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje” koja je započeta u cilju doprinosa reformama koje je u oblasti rada i zapošljavanja neophodno sprovesti u procesu evropskih integracija, odnosno usaglašavanja domaćeg pravnog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Projekat se sprovodi uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme od maja ove godine sa namerom da se kroz uključivanje svih relevantnih učesnika, a posebno građana i građanki, pripreme kvalitetne preporuke za unapređenje stanja u ovoj oblasti. Autorka publikacije je, pored Reljanovića i Ružićeve, Aleksandra Petrović, doktorantkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.