“Pucajte, ja i sada držim čas.” (21.10. 1941.)

Bilo je to u nekoj zemlji seljaka
na brdovitom balkanu,
umrla je mučeničkom smrću
četa đaka
u jednom danu.