Predstavnici Tolerancije Srbije sa našim prijateljima iz Vlaške narodne stranke na obeležvanju Dana ujedinjenja Rumunije, 23. novembar 2019. godine, Bor