Predsedništvo

1. Jasminko Hadžisalihović, prof.fizike i osnova tehnike u osnovnoj školi; dipl.industrijski menadžer, predsednik
2. Marijana Ivović Vukotić, dipl.inž. mašinstva, potpredsednica
3. Goran Nackov, privatni preduzetnik
4. Miloš Dimitrijević, informatičar
5. Milena Levajac, dipl.muzičar – violinista
6. Petar Bradić, dipl.inž. mašinstva
7. Mirjana šarenac, dipl. ekonomista