Predsedništvo

1. Jasminko Hadžisalihović, prof.fizike i osnova tehnike u osnovnoj školi; dipl.industrijski menadžer, predsednik
2. Marijana Ivović Vukotić, dipl.inž. mašinstva, potpredsednica
3. mr Biljana Janković, dipl.ekonomista, predsednica Foruma žena
4. Milena Levajac, dipl.muzičar – violinista, predsednica Foruma mladih
5. Dragana Dangubić, dipl.ekonomista, predsednica Nadzornog odbora

6. Bratislav Marković, advokat
7. Petar Bradić, master mašinstva
8. Goran Nackov, privatni preduzetnik
9. Ljubiša Marjanović, dipl. pravnik