Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane koji legalizuje GMO

I, tako…dok se pučanstvo bavi ”pozorištem u kući” i time šta je Sergej rekao Čanku, kada mu je ovaj na partijski prag došao, vlast u ovoj zemlji zaobilazeći krovni zakon u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane legalizuje GMO.

Naime, u članu 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane menja se sadašnji član 5. i formuliše NOVI ČLAN 5. koji u podtački 6) izričito navodi da:

“Član 5.
Hrana u smislu ovog zakona je:

6) genetički modifikovana hrana i genetički modifikovana hrana za životinje i hrana i hrana za životinje dobijena od genetički modifikovanih organizama u skladu sa posebnim propisom.

Prijatno!