PREDLOG IZMENE ZAKONSKIH PROPISA

Zbog sprečavanja zlouopotrebe manjinskih političkih stranaka i koalicija na izborima Koalicija Tolerancija (Bošnjačka gradjanska stranka – Stranka Crnogoraca – Vlaška narodna stranka – Vojvodjanski pokret – Tolerancija Srbije) predlaže da se promene odredjeni zakonski propisi tako da:
1. naziv političke stranke nacionalne manjine mora da sadrži naziv nacionalne manjine čije interese predstavlja i zastupa,
2. kandidati za poslanike/odbornike moraju biti upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine koju žele da predstavljaju,
3. u nazivu manjinske koalicione liste budu naznačene političke stranke nacionalnih manjina koje listu predaju (npr. Koalicija Tolerancija – Bošnjačka gradjanska stranka – Stranka Crnogoraca – Vlaška narodna stranka) ili da se na neki drugi način u imenu liste naznači da je u pitanju manjinska izborna lista da se birači ne bi doveli u zabludu (recimo “zvezdicom”, npr. Koalicija Tolerancija*).

Istovremeno je za nas neprihvatljivo sadašnje zakonsko rešenje po kome nacionalni saveti “arbitriraju” koja je lista manjinska a koja nije, jer se na taj način daje mogućnost da politička volja koja je većinski zastupljena u odredjenom nacionalnom savetu odlučuje o drugim političkim akterima, da li će i pod kojim uslovima učestvovati na izborima. To je, po nama, isključivo posao državne administracije, tj. odgovornost za utvrđivanje i ispunjenost svih uslova za izbore je u isključivoj nadležnosti Republičke izborne komisije, kako za proglašenje svih drugih izbornih lista tako i za manjinske liste. 

17.januar 2023.