Povodom godišnjice smrti Gavrila Principa…

Kakvo je Vaše političko gledište? – pitao je predsedavajući Principa.

Ja sam nacionalista Jugosloven i težim za ujedinjenjem svih Jugoslovena u bilo koju državnu formu, i da se oslobodi Austrije.

Mislite li da za ujedinjenje treba žrtvovati i život? — upitao je na kraju predsedavajući Principa.

Treba žrtvovati, i to mnogo života — ponosno je izjavio Princip.

(Sa suđenja Gavrilu Principu)

Neka živi Mlada Bosna!
Slava Gavrilu Principu!

29.april 2020.