Potpisan Dogovor o saradnji Tolerancije Srbije, Stranke moderne Srbije i Građanskog demokratskog foruma

Dogovor o saradnji Tolerancije Srbije, Stranke moderne Srbije i Građanskog demokratskog foruma danas su potpisali Jasminko Hadžisalihovic, predsednik Tolerancije, Tatjana Macura, kopredsednica SMS-a i Aleksandar Olenik, predsednik GDF-a.

Bliskost ciljeva i saglasnost u pogledu načina političkog delovanja suština je ovog sporazuma koji treba da omogući jačanje građanske alternative na opozicionoj sceni Srbije.

Dogovor je potpisan u novootvorenoj kancelariji GDF-a u centru Beograda, a ovoj svečanosti prisustvovali su predstavnici diplomatskog, političkog, javnog i kulturnog života Srbije.

08.05.2019.godine