POSJETA PREDSJEDNICE STRANKE CRNOGORACA SRBIJE I PREDSJEDNIKA ISELJENIČKOG UDRUŽENJA NA KIPRU UPRAVI ZA SARADNJU SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA CRNE GORE

6. juna 2023. godine, 6. juna 2023. godine, Upravu za saradnju sa dijasporom – iseljenicima posetili su Marijana Ivović Vukotić, predsjednica Stranke Crnogoraca Srbije i Mr Vladislav Vanja Popović, predsednik Udruženja Crnogoraca i prijatelja Crne Gore na Kipru. Goste je primio Zoran Đukanović, samostalni savjetnik u Upravi.

Gospođa Ivović Vukotić, koja po prvi put posjećuje Upravu, pobliže je upoznala domaćina sa ciljevima svoje političke partije, koja svoj angažman sprovodi kroz Koaliciju za mir i toleranciju, zajedno sa sličnim manjinskim strankama u Srbiji, a postoji od 2016. godine. Partija nastoji da bude predstavnik crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, a cilj je da bude zastupljena u srpskom parlamentu.

Vanja Popović, koji je vrlo agilan predstavnik dijaspore Crne Gore u mnogim institucijama u Crnoj Gori, ovog puta je saopštio informaciju o osnivanju Demokratskog pokreta naroda i dijaspore Crne Gore, sa sedištem na Cetinju, i imati za glavni cilj povezivanje svih naroda u Crnoj Gori i njenoj dijaspori i dalju demokratizaciju društva na putu ka EU i evropskim vrijednostima. U rukovodstvu ovog Pokreta su, pored g. Popovića i g-đe Ivović Vukotić, i mnogi drugi istaknuti pojedinci iz društvenog i javnog života Crne Gore i dijaspore. Predsednik je Prof. dr Meša Tahirović, potpredsednica Marija Vučenović, potpredsednik Sabrija Vulić i predsednik skupštine Veselin Vukotić.