POSEBAN BIRAČKI SPISAK NACIONALNIH MANJINA

Dragi prijatelji, pripadnici nacionalnih manjina u Republici Srbiji, ostalo je jos dva dana da se upišete u poseban birački spisak vaše nacionalne manjine u opštini u kojoj živite. Upisom u poseban birački spisak stičete pravo da 13.novembra glasate za svog predstavnika u Nacionalnom savetu koji svoje nadležnosti, prema zakonu, ostvaruje u oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika i pisma.

Na linku 👇, unosom vašeg matičnog broja, možete proveriti da li ste upisani u poseban birački spisak ili ne.
https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/

27.oktobar 2022.