Pokret za TOleranciju podržava izjavu i slaže se sa mišljenjem muftije Numana

Pokret za TOleranciju podržava izjavu i slaže se sa mišljenjem muftije Numana “da su svi narodi bivše Jugoslavije “ljudi jednog korena” i gotovo identičnog jezika i da bi trebalo da što pre žive zajedno. Podele, rampe i granice put su ka njihovom uništenju”.

http://mondo.rs/a910523/Info/Ex-Yu/Muftija-Numan-pravo-znacenje-izjave-o-Srpskoj.html