Pokret za TOleranciju čestita građevinarima 8.avgust – Dan građevinara

U Republici Srbiji se 8.avgust – Dan građevinara obeležava u znak sećanja na tragične događaje tokom trodnevnog štrajka građevinskih radnika koji je okončan 8.avgusta 1940. godine. Štrajk je usledio nakon neuspešnih pregovora sindikata i poslodavaca u vezi izmena kolektivnog ugovora za delatnost građevinarstva, a posebno u delu prilagođavanja iznosa dnevnica zbog porasta troškova života i uslova rada. Prihvatanje zahteva građevinskih radnika i promene kolektivnog ugovora ostali su u senci represije na građevinskim radnicima u Valjevu, Beogradu, Zemunu i drugim gradovima Srbije.

Nažalost, najveći broj povreda na radu je upravo u ovoj delatnosti i on u proseku čini oko 50% od ukupnog broja povreda na radu u Republici Srbiji, što nameće obavezu da svako u svom delu odgovornosti učini sve što je potrebno kako bi se dosledno primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu i poboljšaju uslovi rada u građevinarstvu. Primera radi, prošle godine je od ukupno 24 smrtne povrede 12 bilo u građevinarstvu. Jedan od glavnih uzroka povreda na gradilištima je ”rad na crno”. Nažalost, u radu „na crno“ najčešće se zatiču mladi, pre svega nekvalifikovani radnici, najčešće do srednjeg nivoa stručne spreme, zaposleni bez redovnih zarada i zaposleni preko 40 godina života, kao i primaoce novčanih naknada, socijalne pomoći i sl. U pojedinim delatnostima zapaženo je da se povećava broj radno angažovanih „na crno“ u istim periodima svake godine. To je naročito karakteristično za ugostiteljstvo i građevinarstvo. Što se građevinarstva tiče broj angažovanih „na crno“ naglo se povećava pred kraj građevinske sezone, zbog težnje poslodavaca da ispune zadate rokove i što veći broj poslova završe u tekućoj sezoni. Radu ,,na crno” u delatnosti građevinarstva pogoduje velika fluktuacija radne snage, često premeštanje sa jednog gradilišta na drugo i kratko vreme angažovanjih lica koje provode na jednom radnom mestu, dok ne obave neki posao.

Cilj obeležavanja ovog Dana građevinara je, između ostalog, da se ukaže na važnost primene mera bezbednosti i zdravlja na radu radi sprečavanja povreda na radu i profesionalnih bolesti i da se ukaže na neophodnost saradnje poslodavaca i zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, s obzirom da je broj povreda u radu u ovoj delatnosti procentualno najveći u odnosu na broj povreda koji se dogodio u svim drugim delatnostima.

Na slici Jasminko Hadžisalihović, predsednik Pokreta za TOleranciju, sa građevinarima na njihov praznik.