Podrška Udruženju sindikata penzionera Srbije

Marijana Ivović Vukotić, potpredsednica TOLERANCIJE Srbije, je u utorak 06.09.2016.godine potpisala Sporazum o učešću i podršci Udruženju sindikata penzionera Srbije koje će pokrenuti Narodnu inicijativu za donošenje Zakona o poništenju Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Zakona o brisanju člana 80b Zakona o PIO, kojim je obustavljeno redovno usklađivanje svih penzija.

marijana-usps