Poboljšanje položaja manjina

Poštovani g.Omeroviću,
U potpunosti sam saglasan sa Vama ali evo pet stvari koje biste baš Vi mogli da pokrenete da se promene, kao predsednik Odbora, a koje bi sigurno bile dobro prihvaćene i ne bi naišle na osudu EK:
1) Pokrenite kampanju za izmenu Zakona kojim bi se smanjio potreban broj potpisa za predaju izbornih lista partija nacionalnih manjina sa 10.000 (koliko je potrebno i većinskim izbornim listama) na bar 3.000, iako je za registraciju partije nacionalne manjine potrebno 1.000 overenih izjava gradjana;
2) Aktivno se založite za depolitizaciju Nacionalnih saveta nacionalnih manjina;
3) Pokrenite inicijativu za izmenu Zakona o političkim strankama i mogućnost registracije multietničkih manjinskih stranaka;
4) Svaki put javno osudite mešanje struktura vlasti u rad institucija nacionalnih manjina;
5) Tražite od državnih organa i lokalnih samouprava striktnu primenu Zakona, recimo za početak o službenoj upotrebi jezika i pisma pa onda i nekih drugih, čime bi država dokazala da sem što na papiru ima ”najbolje, evropske” zakone u ovoj oblasti iste i poštuje, jer joj je do toga stalo.

Uvaženi g.Omeroviću,
Jasno je da kada bi država samo ovih pet stvari promenila da bi to dovelo do:
– smanjenja diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina;
– nestao bi ili bi se bar smanjio uticaj, ucena i pritisak svake vlasti na predstavnike manjinskih zajednica;
– stekli bi se uslovi da i brojčano manje nacionalne manjine uzmu aktivnije političko učešće;
– ukinula bi se sadašnja svesna ”getoizacija” nacionalnih manjina, a njihovo brže, jače i bolje integrisanje u srpsko drustvo bi bilo vidljivije i uspešnije;
– i da ne nabrajam dalje.

Naravno, i Vama i meni je jasno da ni jednoj vlasti, bila ona žuta, plava, zelena ili crvena, to ne odgovara jer postojećim stanjem i privilegijama koje imaju tzv. nacionalne ”poglavice” svaka vlast kontroliše nacionalne manjine, zloupotrebljava ih i u sopstvenu glasačku mašinu pretvara.

Imate šansu da to promenite i ostanete po tome upamćeni. Inicirajte izmene zakona u pomenutim oblastima i učinite mnogo za ovu državu i nacionalne manjine. Ne sumnjam da Vam za tako nešto hrabrosti ne nedostaje.

http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=04&dd=29&nav_category=11&nav_id=1255251