PASOŠ KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Evo šta je pisalo u pasošu Kraljevine Jugoslavije kao poruka iseljenicima:

“Na putu se vladaj pristojno i obzirno prema svakome, a naročito prema železničkom i brodskom osoblju, zatim prema ženama i deci.

-Budi posve spreman za iskrcavanje, čim brod stigne u luku. Rublje na Tebi neka je čisto, a odelo uredno i lice vedro.

-U novoj zemlji budi ozbiljan i ispravan;pokoravaj se zakonima i vlastima;ne govori zlo o toj zemlji, a na svoju ne zaboravljaj.

-Ne primaj posao koji te suviše ponižava i ne radi za manju platu od ostalih radnika, ne konkuriraj drugim radnicima već budi solidaran s njima pa će Te poštovati i tražiti radnici i poslodavci.

-Ne opijaj se i ne kockaj.

-Novac štedi i šalji svojima u stari kraj i to preko Poštanske Štedionice, jer Ti je novac u Poštanskoj Štedionici posve siguran, pošto država jamči za to. Ne poveravaj novac raznim nepoznatim bankarima, posrednicima i agentima.

-Ako Ti je potreban kakav savet, zaštita, ili šta drugo, obrati se na našeg Konzula ili Iseljeničkog Izaslanika.

-Uči jezik zemlje u kojoj si, jer ćeš lakše tako proći, ali ne zaboravljaj svoj maternji jezik i sa svojom decom razgovaraj samo na maternjem jeziku, bez obzira da li su deca rođena u starom kraju ili novoj zemlji.

A sada bilo ti srećno i do viđenja!

Znaj, da će se Tvoja otadžbina veseliti Tvome povratku.”

7.decembar 2022.